Wyniki 2019

Szanowni Uczestnicy, Nauczyciele i Rodzice,

 

II edycja konkursu przyrodniczego Science – lubię to! za nami. Dziękujemy, że byliście z nami. Czas na podsumowanie wydarzenia, w którym udział wzięło łącznie 402 uczestników z różnych stron Wielkopolski. Natomiast podczas finału, który odbył się na Wydziale Biologii UAM spotkało się 19 młodych adeptów nauk ścisłych, którzy awansowali do niego z etapu szkolnego. Byli to uczniowie klas 6, 7 i 8 następujących szkół: SP nr 19 im. Stanisława Staszica w Poznaniu, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Poznaniu, SP nr 1 w Poznaniu, SP im. Andrzeja i Władysława Niegolewskich w Opalenicy, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Poznaniu, SP nr 1 im. Tytusa i Jana Działyńskich w Plewiskach, Zespołu Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu, SP Da Vinci w Poznaniu, SP nr 14 w Kaliszu im. Wł. Broniewskiego, SP nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu, SP im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce, SP im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce.

Spotkanie z nauką, które współorganizowała Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce oraz Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, wywołało wiele pozytywnych emocji, pytań i zaciekawienia nie tylko wśród uczniów, ale i ich opiekunów – rodziców i nauczycieli. Zaprezentowane podczas etapu finałowego wykłady dra Jakuba Szymkowiaka oraz doktorantki Martyny Dominiak zainspirowały i zaintrygowały uczestników spotkania.

Szczególne podziękowania za nieocenioną pomoc podczas organizacji konkursu kierujemy do prof. UAM dr hab. Beaty Messyasz oraz prof. UAM dr hab. Marleny Lembicz, a przede wszystkim do Pana Dziekana Wydziału Biologii UAM prof. dr hab. Przemysława Wojtaszka za umożliwienie organizacji etapu finałowego na Wydziale Biologii UAM, a także do Pana Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. UAM dr hab. Andrzeja Lesickiego za objęcie tego wydarzenia swoim honorowym patronatem.

Wszystkim Nauczycielom i Rodzicom dziękujemy za ogromne zaangażowanie i już teraz zapraszamy Państwa do udziału w III edycji naszego konkursu!

Klasyfikację końcową i listę nagrodzonych podczas konkursu, którą poznali Państwo 09.03.2019 r. podczas ogłoszenia wyników, prezentujemy także poniżej.

Miejsce

Imię i nazwisko

Klasa

Szkoła Podstawowa

1.

Zofia Jerzy

VIII

Szkoła Podstawowa nr 1 w Poznaniu

2.

Kacper Czepczyński

VIII

Szkoła Podstawowa im. Andrzeja i Władysława Niegolewskich w Opalenicy

3.

Jakub Kurek

VIII

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Wł. Broniewskiego w Kaliszu

4.

Wojciech Glinkowski

VIII

Szkoła Podstawowa nr 1 w Poznaniu

5.

Antoni Mrowiński

Jakub Owczarczak

VIII

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Stanisława Staszica w Poznaniu

6.

Aleksander Wruk

VIII

Szkoła Podstawowa nr 1 w Poznaniu

7.

Paweł Rogaliński

VIII

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Poznaniu

8.

Eliasz Banaszak

Anastazja Jawień

VII

VIII

Szkoła Podstawowa im Kazimierza Nowaka w Dąbrówce

Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu

9.

Jakub Drzymała

VII

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce

10.

Amelia Chlebosz

VII

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa i Jana Działyńskich w Plewiskach

11.

Zuzanna Zygan

VIII

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce

12.

Joanna Kaczmarek

VII

Szkoła Podstawowa nr 1 w Poznaniu

13.

Igor Kaczmarek

Robert Kustra

VIII

VII

Szkoła Podstawowa w Opalenicy

Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu

14.

Borys Fąfara

VI

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Poznaniu

15.

Zuzanna Borucka

VI

Szkoła Podstawowa Da Vinci w Poznaniu

16.

Inga Rolińska

VIII

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce

 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy ogromnej wiedzy! To był prawdziwy science fun!

Kapituła Konkursu Science – lubię to!