Zagadnienia

Zakres treści i umiejętności uczniów sprawdzane na poszczególnych etapach:

1) planowanie prawidłowego przebiegu doświadczenia przyrodniczego
2) przyrządy i metody pracy przyrodników oraz dyscypliny naukowe science
3) cechy budowy i czynności życiowe organizmów
4) biologia człowieka i zachowanie homeostazy organizmu
5) czytanie, rozumienie, analizowanie i przetwarzanie wiadomości z różnych typów map oraz planów
6) bezpieczeństwo wypraw turystycznych
7) przeliczanie skali
8) pasowe ukształtowanie terenu Polski
9) ekosystemy świata
10) biologia i ekologia kręgowców oraz bezkręgowców świata; królestwa grzybów, bakterii i protistów
11) biologia i ekologia roślin
12) gatunki roślin występujących na świecie
13) ustawowe formy ochrony przyrody stosowane w Polsce
14) położenie geograficzne Polski w Europie
15) turystyka w Polsce i na świecie
16) położenie i cechy Morza Bałtyckiego
17) geologia Polski
18) państwa europejskie, ich położenie na mapie, stolice i cechy charakterystyczne
19) rozmieszczenie kontynentów i oceanów na kuli ziemskiej,
20) znajomość mapy fizycznej świata: największe pasma górskie, najdłuższe rzeki, największe jeziora; rzeki, jeziora, góry
21) historia odkryć geograficznych
22) odczytywanie położenia geograficznego na kuli ziemskiej (długość i szerokość geograficzna)
23) pogoda i klimat
24) odczytywanie, analizowanie i przetwarzanie danych z klimatogramów i innych wykresów; obliczanie amplitudy i średnich
25) trzy stany skupienia, cechy substancji i ich przemiany
26) drobinowy model budowy materii
27) zjawiska elektryczne, magnetyczne, optyczne, mechaniczne i akustyczne
28) odkrycia i prace Marii Skłodowskiej-Curie
29) Ziemia w Układzie Słonecznym
30) ruch obiegowy i obrotowy Ziemi
31) wpływ człowieka na środowisko naturalne i ochrona środowiska.

Literatura pomocnicza przy przygotowaniu się do konkursu:

1) Podręczniki szkolne i zeszyty ćwiczeń z przyrody dla klas IV – VI szkoły podstawowej, dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN
2) Atlasy do przyrody dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN
3) Dostępne atlasy i przewodniki do rozpoznawania roślin, zwierząt i grzybów np. Jan Sokołowski, Ptaki Polski
4) Strony internetowe Parków Narodowych Polski
5) Atlasy geograficzne.