Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce

ul. Parkowa 1
62-070 Dąbrówka
www.spdabrowka.org
science.konkursprzyrodniczy@gmail.com
tel.: 61 8143 117
sekretariat czynny w godz.: 7:00-15:00

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2435.3064334410906!2d16.745411515964083!3d52.38299505412572!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x470446114983f3d7%3A0x5e9f8984d52e4941!2sSzko%C5%82a+Podstawowa+im.+Kazimierza+Nowaka.!5e0!3m2!1spl!2spl!4v1509198201466" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>