Wyniki 2023

Szanowni Uczestnicy, Nauczyciele i Rodzice,
wyjątkowa VI edycja konkursu przyrodniczego Science – lubię to! za nami. Dziękujemy, że byliście z nami. Czas na podsumowanie wydarzenia, w którym udział wzięło łącznie 183 uczestników z różnych stron Wielkopolski. Wszystkim Uczniom, Nauczycielom i Rodzicom dziękujemy za ogromne zaangażowanie i już teraz zapraszamy Państwa do udziału w VII edycji naszego konkursu.
Podczas spotkania finałowego uczniowie, rodzice, nauczyciele uczestniczyli w pasjonujących wykładach. Pierwszy z nich na temat „Social media w świecie zwierząt” poprowadził dr Jakub Szymkowiak, a drugi pt. „Maria Skłodowska-Curie – zakochana w nauce” prof. UAM dr. hab. Tomasz Pospieszny. Wydarzenia konkursowe współorganizowali pracownicy Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce oraz Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
Szczególne podziękowania za nieocenioną pomoc podczas organizacji konkursu kieruję do Kapituły Naukowej Konkursu i Pani Dziekan Wydziały Biologii UAM prof. dr. hab. Beaty Messyasz, a także do Pani Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. UAM dr hab. Bogumiły Kaniewskiej za objęcie tego wydarzenia swoim honorowym patronatem.
Wyniki uzyskane przez uczestników finału poznaliście Państwo w sobotę 4 marca br. Podobnie jak w minionym roku szkolnym, konkurs Science – lubię to! znalazł się w wykazie konkursów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, w związku z tym laureaci otrzymują dodatkowe punkty w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

LAUREACI SCIENCE – LUBIĘ TO! W ROKU 2021

Miejsce Imię i nazwisko Szkoła Podstawowa
1. Aleksander M.  Szkoła Podstawowa nr 93 w Poznaniu
2. Małgorzata W.  Szkoła Podstawowa nr 38 w Poznaniu
3. Maksymilian L.  Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej
4. Emil S. Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce
5. Emilia G. Szkoła Podstawowa nr 83 „Łejery” w Poznaniu
Mateusz B. Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce

W imieniu Kapituły Naukowej Konkursu gratuluję wszystkim uczestnikom ogromnej
wiedzy! To był prawdziwy science fun!

Tomasz Ordza